Zaft

technology help

Covid-19: v čom môžu technológie pomôcť?

Už zopár mesiacov spoločnosť čelí vírusu SARS-CoV-2, Covid-19, ktorý má dopad na všetky oblasti spoločenského života, cestovania a priemyslu, nevynímajúc technológie.

V tomto článku nechcem hovoriť o všeobecných opatreniach, ktoré už väčšina zodpovedných spoločností prijala, chcem však poukázať na jednotlivé konkrétne kroky, ako môžu technologicke spoločnosti pomôcť zmierniť dopady Corona pandémie.

So, implementing ways to mitigate this virus not only could make us safer and healthier, but also could ensure that one of the U.S.’ most significant assets — the tech market — doesn’t end up belonging to the country where COVID-19 originated.

technology help

Nástroje na videokonferencie

Spololočnosti žiadajú ľudí, aby odišli do svojich domovou a využili možnosť home officu. V prípade, že tak urobia, budú s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať vhodný videokonferenčný nástroj. Kvalita videokonferenčných nástrojov sa za posledné roky zlepšila. To čo sa však nezlepšilo, je interoperabilita.

Interoperabilita, ktorá bola od začiatku štandardom medzi výrobcami pevných a neskôr aj mobilných telefónov sa stále neudomácnila na poli videokonferenčných služieb. Ak používate Facetime, potrebujete Apple zariadenie, v prípade Zoomu, potrebujete rovnomennú klientskú aplikáciu, WebEx, potrebuje rovnako svojho klienta, Skype a Teams sú tiež v podstate neprepoužiteľné nástroje, aj keď oba pochádzajú z dieľne Microsoftu.

Ak naozaj chceme, aby zamestnanci boli schopní pracovať z domu, cieľom technologických spoločností by malo byť zaviesť rovnakú štandardizovanú interoperabilitu, ako sa stalo na poli smartphonov, sieťových zariadení, WiFi a SD kariet. Ak chceme aby ľudia boli naozaj efektívni a nestrácali čas dohadovaním sa so svojimi spolupracovníkmi, aký nástroj použijú na svoj online meeting, technologické firmy by mali zaviesť takéto štandardy.

Snímanie teploty v AR

Technológie snímania teploty pomocou IR snímača sú už v súčastnosti na vzsokej úrovni a zárovenň ich už niektoré zariadenia ponúkajú v priateľnej veľkosti vo Windowsových laptopoch a desktopoch, napríklad v súvislosti s Windows Hello.

V minulosti som vyskúšal niekoľko zariadení spomedzi okuliarov podporujúcich Augmented reality, pri žiadnom si ale nepamätám podporu IR snímania teploty okolných objektov, aj keď už mali zabudované nejaké tie kamery. Ak by sme nahradili tieto kamery eqvivalentom s podporou merania teploty na základe IR, mohli by sme identifikovať osoby v našej blízkosti so zvýšenou teplotou a tak sa im následne vyhnúť.

Takto by sme znížením počtu možných kontaktov s ľuďmi, ktorý môžu byť potencionálne infikovaní, znížili vlastné riziko ochorenia.

Ako prví, ktorí by mali mať prístup k takýmto okuliarok, by mali byť zamestnanci vo verejných službách ako zdravotná pomoc, polícia a zároveň aj osoby, ktoré v iných profesiách často prichádzajú do styku s veľkým množstvom potencionálne nebezpečných osôb. z pohľadu nakazenia nebezpečným vírusom.

Vojna proti HOAXOM

Za posledných niekoľko dní sa množstvo mylných informácií v online svete nevyhlo ani téme Corona vírusu. Prehltnutie vírusu s tým, že sa treba spoliehať na žalúdočné kyseliny, pitie striebra, alebo pitie vody každźch 15 minút? Na to si už môže urobiť každý názor sám, niektoré sa len možno minú účinku, iné môžu byť zdraviu priam škodlivé.

Falošné informácie vedia byť naozaj nebezpečné, pre tých, ktorí ich nevedia odlíšiť od skutočných pozitívnych správ. Ťažko si predstaviť, že jednotlivé vlády by boli schopné zamedziť ich šíreniu, prípadne zabezpečiť účninnú protikampaň. Preto veľké firmy, ako Facebook, Tweeter a i. by mali prijať opatrenia, zamedzujúce šíreniu HOAXov a to nielen ich mazaním, ale aj postúpením osôb, ktoré takéto falošné správy vytvárajú, orgánom činným v trestnom konaní v danej krajine.

K dispozícii máme nástroje umelej inteligencie, ktoré môžu identifikovať a eliminovať tieto falošné odporúčania, šíriace sa v online svete a potencionálne môžu zamedziť množstvu rizík s tým spojených.